EPB LIPA | inregeling ventilatie STS 2016

Bouwaanvragen tot en met 31.12.2015:

EPB LIPA beschikt over de nodige apparatuur om ventilatie systemen in te regelen en te meten; een EPB conform inregelrapport kan worden afgeleverd.

Bouwaanvragen vanaf 1.1.2016:

De nieuwe STS ventilatienorm wordt van kracht : 2016 wordt een overgangsjaar. Momenteel is epb lipa erkend als ventilatieverslaggever voor volgende prestaties:

  • verslaggever doorvoeropeningen
  • verslaggever coördinator
  • verslaggever regelbare toevoeropeningen
  • verslaggever regelbare afvoeropeningen
  • verslaggever ventilatie ontwerp

Op www.ikventileerverstandig.be vindt u meer toelichting alsook een FAQ.

Een ventilatie voorontwerp in het begin van het bouwproces is verplicht, teneinde de aangifteplichtige meer garantie te geven op een kwalitatieve ventilatie installatie. Het ventilatie voorontwerp maakt integraal deel uit van het gebouwontwerp. Daarin worden de onderlinge interacties tussen het ventilatiesysteem en de bouwkundige aspecten afgetoetst (bv zijn er akoestische maatregelen gepland bij ventilatoren die net naast een slaapkamer zijn geplaatst; is er voldoende ruimte voor de ventilatiekanalen, is de impact van een ventilatiesysteem op de ruwbouw bekeken, etc). De aangifteplichtige wordt via het ventilatie voorontwerp meer betrokken bij de opgelegde en geplande prestaties van de ventilatie installatie.

BCCA tarieven ventilatieverslaggeving: voor elk prestatieverslag en de eraan gekoppelde kwaliteitsbewaking is er een directe kost van 75 €  (te betalen aan BCCA vzw) indien er 1 verslaggever is voor het volledige prestatieverslag en 95 € indien er meerdere personen betrokken zijn bij het prestatieverslag. Daarnaast zijn er indirecte kosten voor de verslaggevers, enerzijds om erkend te zijn binnen het kwaliteitskader (examens, vaste jaarlijkse kost) en anderzijds voor de tijdsbesteding voor vaststellingen en rapportering.

Voor vragen of een concrete offerte, contacteer ons op 0478/503285 of info@epblipa.be.

Patrick Brants

EPB LIPA BVBA