EAP – Energiescan

Wat verstaan we onder een EAP?

isolatie en de invloed op EAPVaak kan u op een eenvoudige manier het energieverbruik in uw woning naar beneden halen. Een energie-audit geeft antwoord op de vragen waar, hoeveel en op welke manier energie in uw woning kan worden bespaard … met andere woorden tijdens een EAP gaan we op zoek naar de grote energievreters. Hierbij gebeurt een onderzoek naar het bestaande verwarmingssysteem, de aanwezige isolatie van de woning, het gebruik van zonne-energie, … De volledige energiehuishouding van de woning wordt tijdens een energiescan doorgelicht.

Wat zijn de voordelen van een EAP?

  • grote energiebesparing mogelijk indien de voorgestelde maatregelen worden uitgevoerd
  • inzicht in de energiestromen in uw woning
  • technische informatie over hoe de maatregelen correct kunnen worden uitgevoerd

Indien gewenst kan een EAP ook gecombineerd worden met een blower door test of thermografische scan. We hanteren hiervoor aangepaste tarieven!

Een goedkoper alternatief?

Energie-audits worden echter niet langer gesubsidieerd. Vooraf een blower door / IR onderzoek inzake koudebruggen, luchtdichtheid, vochthuishouding en isolatie van de verschillende schildelen is ons inziens een zinvol alternatief . In een beknopt verslag wordt de meting besproken. Er wordt advies verleend voor een gerichte aanpak van de verbouwing in kwestie. Contacteer epb lipa voor een praktijkvoorbeeld.