EPB

IK WENS EEN OFFERTE VOOR EEN EPB VERSLAG

Wat wordt er verstaan onder EPB?

Sinds 1 januari 2006 is de Vlaamse energieprestatieregelgeving (EPB) van kracht. Elke nieuwbouw moet sedertdien een wettelijk bepaald energiepeil (E-peil) en isolatiepeil (K-peil) halen; ook voor verbouwingen en uitbreidingen dient een specifiek eisenpakket te worden behaald. Alle factoren die de energieprestatie van een gebouw beïnvloeden worden in kaart gebracht om het energieverbruik van uw woning te bepalen.

Wat kan EPB-Lipa voor u betekenen?

U stelt ons vóór de start der werken aan om:

  • een voorcalculatie op te maken waarin het beoogde energie-en isolatiepeil wordt berekend en waar nodig geoptimaliseerd
  • een officiële startverklaring op te stellen en in te dienen bij het VEA (uiterlijk 8 dagen vóór de start)
  • tijdens de werken te adviseren, ook inzake luchtdichtheid, en te controleren of de gebruikte materialen en technieken stroken met de initiële berekeningen
  • een eindberekening op te maken op basis van de as-built situatie
  • een EPB-aangifte op te stellen en in te dienen bij het VEA (uiterlijk 6 maanden na ingebruikname woning), al dan niet in combinatie met een blowerdoor test (certificaat BINDT-gecertificeerde opleiding)
  • mogelijkheid tot berekenen bouwknopen via TRISCO programma. Epeil verlaging en aldus meerwaarde vanaf 2016/2017: verstrengd epeil (E45)

 

Mogelijkheid tot combinatie van EPB met blower door/thermografische scan. Dergelijke meting kan zich terugverdienen door premies van de netleverancier, toegekend in geval van verlaagd epeil.

EPB LIPA beperkt zich niet tot de wettelijke taken van een epb verslaggever, maar breidt deze standaard uit tot advies inzake optimalisatie. Onze ervaring als (intussen BCCA erkend) luchtdichtheidstester, zowel voor niet-residentiële als residentiële gebouwen, delen wij graag met klanten om een optimale energieprestatie voor hun project te realiseren.

Een greep uit enkele referenties: LIPA_Referenties_EPB_2017update

epb verslaggeving Scheldebad Temse

Project Escaut, De Zaat te Temse, Cordeel 44 appartementen epb en deels blowerdoor

Project Escaut, De Zaat te Temse, Cordeel 44 appartementen epb en deels blowerdoor

Project Vega, 30 appartementen Temse door firma Cordeel, epb

Project Vega, 30 appartementen Temse door firma Cordeel, epb

Project Aleca Temse 44 appartementen door firma Cordeel, epb en deels blowerdoor

Project Aleca Temse 44 appartementen door firma Cordeel, epb en deels blowerdoor

KV Mechelen epb verslaggeving nieuwbouw tribunes met aanhorigheden

KV Mechelen epb verslaggeving nieuwbouw tribunes met aanhorigheden

Nieuwbouw zwembaden Scheldebad Temse, Den Bessem Mortsel, Uyt Mol

De meest recente informatie inzake premies en verlaagd epeil vind je hier:

http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/woonbelastingen/vermindering-van-de-onroerende-voorheffing-voor-een-energiezuinige-nieuwbouwwoning

http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies/e-peilpremie-voor-energiezuinige-nieuwbouw

goede thermische isolatie voor een goede EPB-scoreook buitenisolatie is belangrijk in de strijd tegen luchtlekken

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren