EPC publieke gebouwen

Wanneer is een EPC voor publieke gebouwen nodig?

Sedert 1 januari 2009 is een EPC of energieprestatiecertificaat verplicht voor publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1000m² waar een publieke organisatie is gehuisvest en die vaak door het publiek wordt bezocht. Sinds 1 januari 2013 werd de verplichting uitgebreid naar gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 500 m² en op 1 januari 2015 is dit zelfs het geval vanaf 250 m².

Als er gedurende de geldigheidsduur van het EPC energiebesparende investeringen gedaan werden aan het gebouw, kan de publieke gebruiker er voor kiezen om een nieuw EPC te laten opmaken. Let wel, om een correct EPC op te maken moeten de energieverbruiken gedurende exact één jaar bijgehouden worden.

Indien meerdere gebouwen geheel of gedeeltelijk door een publieke organisatie worden gebruikt, ze op dezelfde locatie gelegen zijn én gebruik maken van minstens één gemeenschappelijke teller moet één energieprestatiecertificaat voor deze locatie opgemaakt worden door de jaarverbruiken en de bruikbare vloeroppervlakte van de verschillende gebouwen samen te tellen.

Ook beschermde gebouwen vallen onder deze regelgeving omdat het certificaat een informatief doel heeft en geen verplichting inhoudt om de energiebesparende maatregelen die eventueel in strijd kunnen zijn met de bescherming, ook effectief uit te voeren.

Tot slot, wat wordt verstaan onder "publieke organisaties"?

  • federale overheid, incl. de parastatalen
  • Vlaamse overheid, incl. de interne en externe verzelfstandigde agentschappen
  • provinciale overheden
  • gemeentelijke overheden, incl. OCMW's
  • overheidsbedrijven
  • onderwijsinstellingen
  • welzijnsvoorzieningen
  • gezondheidsvoorzieningen

Heeft u nog verdere vragen of wenst u een EPC te laten opmaken? Dan helpt EPB-Lipa u graag verder.

Hiervoor werken wij samen met een collega.