FAQ

Q?

Hoe kan men nagaan of EPB-eisen van kracht zijn voor een verbouwing/nieuwbouw?

A.

De EPB-eisen worden van kracht mits:

 • stedenbouwkundige vergunningsaanvraag na 1 januari 2006
 • aanstelling van een architect; én
 • aanvraag mbt werken aan gebouwen die verwarmd of gekoeld worden voor mensen die er wonen, werken of sporten …

In de ‘Wegwijzer EPB-eisen’ kan men nalezen of een specifiek project aan de EPB-eisen dient te voldoen.

Q?

Welke boetes kunnen door het VEA worden opgelegd?

A.

Een startverklaring moet worden ingediend in de energieprestatiedatabank, uiterlijk 8 dagen vóór de start van de werken. Een EPB-aangifte dient men in, uiterlijk 6 maanden na de ingebruikname van het gebouw (behalve voor bouwaanvragen van 2006, dan is de termijn 1 jaar). De energieprestatieregelgeving legt geen termijn op voor de realisatie van een bouwproject.

EPB-aangifte

Er wordt geregeld nagegaan of men voor het indienen van de EPB-aangifte niet laattijdig is. Dat gebeurt in eerste instantie via een informatieve brief met antwoordformulier, deze brief is GEEN AANMANING. Het Vlaams energieagentschap vraagt in welke fase het bouwproject zich bevindt.

Als blijkt uit het antwoord van de aangifteplichtige dat deze laattijdig is voor het indienen van de EPB-aangifte, ontvangt de aangifteplichtige een aanmaningsbrief met een laatste termijn (6 weken). Pas indien deze termijn niet wordt gerespecteerd, wordt een boete opgelegd (boetes <250EUR worden niet geïnd).

Indien uit de EPB-aangifte blijkt dat de EPB-eisen niet werden gerespecteerd, legt het Vlaams Energieagentschap, tot vijf jaar na de indiening van de EPB-aangifte, de aangifteplichtige een administratieve geldboete op van:

 • 60 euro per afwijking van 1 W/K op het vlak van de thermische isolatie van de constructie-elementen en het K-peil, zoals bepaald in 1.1.1 en 1.1.2 van de bijlage, gevoegd bij het decreet;
 • 24 eurocent per afwijking van 1 M J/jaar op het vlak van de globale energetische prestatie, zoals bepaald in 1.2 van de bijlage, gevoegd bij het decreet.
 • 4 euro per afwijking van 1 m3/h op het vlak van de ventilatievoorzieningen, zoals bepaald in 1.4 van de bijlage, gevoegd bij het decreet.

De energieprestatieregelgeving voorziet niet in een bovengrens voor de administratieve geldboete voor het niet voldoen aan de energieprestatie-eisen.

Startverklaring

Ter controle van het (nog) niet indienen van de startverklaring, selecteert het Vlaams energieagentschap oudere bouwvergunningen waarvoor nog geen startverklaring werd ingediend. Een medewerker van het Vlaams energieagentschap gaat langs die mogelijke werven om vast te stellen of de werken al dan niet gestart zijn.

Als de werken gestart zijn (of reeds voltooid) dan ontvangt de aangifteplichtige een aanmaningsbrief voor het indienen van de startverklaring. Indien deze termijn niet wordt gerespecteerd, wordt een boete opgelegd.

Q?

Hoe kan men verifiëren op welke subsidies / premies men recht heeft?

A.

Via www.premiezoeker.be en www.energiesparen.be treft u hierover uitgebreide informatie aan.

Q?

Uit welk aanbod aan ventilatiesystemen kan ik kiezen voor mijn project?

A.

Systeem A

 • natuurlijke luchttoevoer naar droge ruimtes via regelbare roosters in ramen of muren
 • natuurlijke luchtafvoer uit natte ruimtes via regelbare roosters en verticale kanalen tot boven de daknok

Systeem B

 • mechanische luchttoevoer naar droge ruimtes via ventilator
 • natuurlijke luchtafvoer uit natte ruimtes via regelbare roosters en verticale kanalen tot boven de daknok

Systeem C

 • natuurlijke luchttoevoer naar droge ruimtes via regelbare roosters in ramen of muren
 • mechanische luchtafvoer uit natte ruimtes via ventilator

Systeem C+

 • natuurlijke luchttoevoer naar droge ruimtes via regelbare roosters in ramen of muren
 • mechanische luchtafvoer uit natte ruimtes via ventilatorvraaggestuurde ventilatie
  • vochtsensor in de afvoermond die het afzuigdebiet energiezuinig regelt
  • aanwezigheidsdetector
  • entrale ventilator
  • driestandenschakelaar (bijv. stand 1 bij afwezigheid, stand 2 bij normaal gebruik en stand 3 bij intensief gebruik zoals koken, wassen,etc)

   

Systeem C+ EVO van Renson

 • natuurlijke luchttoevoer naar droge ruimtes via regelbare roosters in ramen of muren
 • mechanische luchtafvoer uit natte ruimtes via gelijkstroomventilator (Healthbox)vraaggestuurde ventilatie
  • ingebouwde sensor in elke regelmodule, waardoor het afzuigdebiet automatisch en bijgevolg zeer energiezuinig wordt geregeld.

   

Systeem C+ van Duco

 • natuurlijke luchttoevoer naar droge ruimtes via toevoerroosters met CO2/aanwezigheids- sensoren
 • mechanische luchtafvoer uit natte ruimtes via gelijkstroomventilator (DucoBox)

Systeem D (balansventilatie):

 • mechanische luchttoevoer naar droge ruimtes via ventilator
 • mechanische luchtafvoer uit natte ruimtes via ventilator
 • mogelijkheid tot warmterecuperatie

Meer informatie: www.ventilatie.com

Q?

Wanneer is de aanstelling van een veiligheidscoördinator verplicht?

A.

Zodra minstens 2 aannemers op een bouwplaats zullen aanwezig zijn, ongeacht of zij tegelijk of na elkaar werken zullen uitvoeren. Deze aanstelling is vereist vanaf het ontwerp en de start van de bouwwerken. Zelfstandigen en onderaannemers worden eveneens beschouwd als een aparte aannemer.

Q?

Hoe gaat men te werk tijdens een blower door/thermografische test? Wat is het opzet?

A.

Met het blowerdoor meetsysteem kan men betrouwbaar de luchtdichtheid van gebouwen meten.

Door luchtlekken reeds tijdens de bouwfase vast te stellen, kan men tijdig pijnpunten aanpakken. Via een blowerdoor meting kan men nagaan of de maatregelen inzake afdichting van het gebouw afdoend zijn. Deze maatregelen worden beoordeeld en gedocumenteerd.

De Blowerdoor wordt in een buitendeur van het huis ingebouwd (met verstelbare kader en nylondoek). Met de ventilator wordt in het gebouw een onderdruk van 50 pascal gecreëerd, waarbij de afgezogen luchtinhoud door de blowerdoor wordt gemeten en de luchtwissel bij 50 pascal (n50) wordt bepaald.

Thermografie is een techniek waarbij een camera wordt gebruikt die infraroodbeelden en -metingen maakt om de thermische energie die een voorwerp uitstraalt te “zien” en te meten. Met een thermografische camera kunnen de lekken in een gebouw visueel vastgesteld worden, waardoor men tijdig pijnpunten kan bijsturen.

Q?

Wanneer spreekt men van een passief huis?

A.

Een passiefhuis is een zeer energiezuinig gebouw gericht op een goed winter- en zomercomfort. De warmteverliezen zijn er door een doorgedreven isolatie zo beperkt, dat er slechts een kleine naverwarming op de ventilatie nodig is. Met het vermogen van een strijkijzer blijft een passiefhuis ‘s winters warm. Er moet dus geen klassiek verwarmingssysteem meer worden geïnstalleerd. Het totale energieverbruik van een passiefhuis is gemiddeld 75 procent lager dan een traditionele nieuwbouwwoning. Ten opzichte van bestaande Vlaamse woningbestand ligt het energieverbruik (en bijbehorende energiefactuur) zelfs tot 85 procent lager.

De totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling moet beperkt blijven tot 15 kWh/m2 geklimatiseerde vloeroppervlakte.

Maatregelen

Minimum vereiste isolatie

 • 20 cm isolatie in de vloer,
 • 25 à 35 cm isolatie in de muren, en
 • 40 à 45 cm isolatie in het dak.

Maximale U-waarden

 • vloeren, muren, daken < 0,15 W/m²K
 • buitenschrijnwerk < 0,8 W/m²K
 • beglazing < 0,8 W/m²K
 • lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt < 0,01 W/mK

Schrijnwerk

De ramen bestaan uit drievoudige beglazing met thermisch onderbroken schrijnwerk. Daardoor voelt men geen koudestraling dichtbij het raam.

Luchtdichtheid

Naden en overgangen met schrijnwerk, vloer en plafond worden luchtdicht gemaakt met kleefband of folies. Een goede vakman kan een gebouw gemakkelijk luchtdicht maken. Een luchtdichtheidsmeting brengt uitsluitsel.

Passieve energie

In een passiefhuis wordt superisolerend glas geplaatst, dat toch een grote zontoetreding toelaat door een hoge g-waarde.

Bovendien zijn de glasvlakken liefst zuidgericht. Zo vangen de ramen tijdens het stookseizoen meer warmte op van de zon, dan dat ze verliezen. Een goed geplaatste zonwering voorkomt oververhitting in de zomer.

Performante ventilatie

Bij passiefhuizen wordt de ventilatie continu mechanisch gestuurd door een balansventilatie, waardoor de luchtkwaliteit optimaal is. In de winter verwarmt de uitgaande lucht de koude verse lucht in de warmtewisselaar. Hierbij worden de luchtstromen niet gemengd.

De verse lucht kan bovendien worden aangezogen via een buis in de grond. In de winter wordt op deze manier de buitenlucht voorverwarmd. In de zomer blazen we de gekoelde lucht uit de grondbuis meteen in de woning.

De verwarmingsbehoefte van een passiefhuis is zo klein, dat meestal geen radiatoren of vloerverwarming geplaatst worden. Enkel een naverwarming op het ventilatiesysteem zorgt voor de nodige verwarming.

Verbruik apparaten

Efficiënte huishoudapparaten met A+ label zijn beste aankoop op termijn.

Hernieuwbare energie

Thermische zonnecollectoren kunnen 40 à 50% van het warm water voorzien. Zonnepanelen of (aandelen van) windmolens kunnen instaan voor de grootste elektriciteitsbehoefte. De groene stroomcertificaten maken deze investeringen steeds interessanter. Deze investering gebeurt bij voorkeur pas nadat voorgaande maatregelen in eerste instantie werden uitgevoerd.

Voor meer info: http://www.passiefhuisplatform.be/index.php?col=/welkom&lng=nl&doc=faq.