Passiefbouw Certificatie

Blowerdoor rapport eigen passief bureel

nulenergiecertificaat Oude Baan Oudegem

Wat is een passiefhuis of een passiefbouw constructie?

Een passiefhuis is een zeer energiezuinig gebouw gericht op een goed winter- en zomercomfort. De warmteverliezen zijn er door een doorgedreven isolatie zo beperkt, dat er slechts een zeer kleine energievraag voor verwarming en koeling nodig is.

Dit bekomt men door een zeer goede thermische isolatie met minimale koudebruggen, een zeer goede lucht-/ kierdichting van de constructie en gebruik van passieve zonne- en warmtewinsten, terwijl een goed binnenklimaat verzekerd wordt door gebalanceerde ventilatie met hoge mate van warmteterugwinning. De jaarlijkse energievraag voor ruimteverwarming en koeling moet in een passiefhuis beperkt blijven tot 15 kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte. Dit stemt overeen met 1,5 m³ gas of 1,5 liter stookolie per m²

De expertise van EPB Lipa ...

PHPP (PassiefHuis ProjecteringsPakket) is een ontwerptool die speciaal werd ontwikkeld met het doel om in de ontwerpfase de energiezuinigheid van het gebouw te bepalen en onderbouwde beslissingen te nemen in functie van de kostenefficiëntie. Wij volgden de nodige opleidingen bij het Passiefhuis Platform.

Mogelijkheid tot combinatie met blower door/thermografische scan aan verlaagd tarief.

Vanaf 2015 in het Brusselse Gewest passiefhuisstandaard met luchtdichtheidseis en gesubsidieerde blowerdoor metingen! De implementatie van de nieuwe energiestandaard in Brussel wordt vergemakkelijkt door:

  • de mogelijkheid te bieden af te wijken van het vertrouwde passief eisenpakket indien een gebouw verminderde compactheid kent en/of verlaagde zonnewinsten
  • meer vrijheid te bieden inzake het ventilatiesysteem
  • een overgangsperiode op te leggen voor de luchtdichtheidseis: van n50 = 1 vol/u in 2015 tot n50 = 0,6 vol/u in 2018

Passief kantoor toren Astro Tower (Brussel): blowerdoortesten epb lipa:

Astro Tower passief-toren kantoren Brussel

Zie ook blog.

Info premies Brussel: http://www.environnement.brussels/thematiques/energie/primes-et-incitants/les-primes-energie-en-2017-la-continuite

Eigen passiefproject: bureel epb lipa
epc kantoor
epc woning passiefcertificatie lopende

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren